Modelformulier voor herroeping

Download hier onze Modelformulier voor herroeping (PDF)

Voor het openen van onze Modelformulier voor herroeping heeft u een recente versie van Adobe Reader nodig. Download hier gratis de laatste versie.

 

Modelformulier voor herroeping | Ontbinding van overeenkomst binnen de bedenktijd

dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen

Verstuur de brief aangetekend / per e-mail én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.

AANGETEKEND / E-MAIL EN PER GEWONE POST

<uw naam>
<adres>
<postcode en woonplaats>
<e-mail, indien beschikbaar>

Aan

Toners-kopen.nl
De Haal 117 Unit A
1511 AP Oostzaan
Nederland
info@toners-kopen.nl

 

Onderwerp: ontbinding van overeenkomst binnen de bedenktijd

Klantnummer: <uw klant-, abonnements- of registratienummer>

<woonplaats, datum>

Geachte heer, mevrouw,

 

Op <datum> heb ik <telefonisch / via internet / via posterorder /via een bestelbon> met <naam onderneming> een overeenkomst gesloten voor <inhoud overeenkomst>. Met deze brief laat ik u echter weten dat ik de overeenkomst ontbind.

Hierbij maak ik gebruik van mijn rechten op grond van de wet over overeenkomsten op afstand. Volgens deze regels mag ik een overeenkomst die op afstand is gesloten binnen veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst ontbinden. Dit mag zonder betaling van een boete of zonder opgave van redenen.

Ik verzoek u om mij binnen twee weken na de datum van deze brief schriftelijk te bevestigen dat de overeenkomst is ontbonden.

Met vriendelijke groet,

 

 

<naam en handtekening>